top of page

Virtual Smart Network

April - december 2020

Laptop

Ondanks de uitzonderlijke tijden willen we de groei naar excellence blijven ondersteunen door en met de medewerkers te groeien. We gaan ook virtueel vanuit de medewerkers hun talenten en sterktes vertrekken om van en met elkaar te leren en te werken. Zo trachten we ervarings- en praktijkgerichte kennis via de nieuwe digitale mogelijkheden te delen.  

 

Want zoals de naam SMART netwerk aangeeft willen we niet allen SMART op vlak van productieproces zijn maar ook SMART op vlak van mensen.  Mensen die beter en nog slimmer samenwerken of wat wij noemen “Smile@Work” factor .

 

Medewerkers hebben vaak vragen en uitdagingen waarop ze intern niet altijd het antwoord en ervaring vinden. Via het Smart Network vinden ze de oplossing bij elkaar en zo moeten ze niet het warm water opnieuw uitvinden. Meer nog medewerkers die hun best practice kunnen delen zullen dit als zeer motiverend ervaren en als een positieve herkenning van hun inzet.

Want goed opgeleide en gemotiveerde mensen zijn de hoeksteen voor het succes van de fabrieken van de toekomst. En mensen die positief betrokken zijn op hun werk, dragen vanzelf bij tot positieve bedrijfsresultaten en het imago van een bedrijf.

bottom of page