top of page

"Wie wil delen, kan
vermenigvuldigen."

GINO QUENIS I KRUISBESTUIVER VOOR LEIDERS IN DE INDUSTRIE 

SN logo circles neg.png

Smart Network is er voor de mensen die vandaag al bouwen aan de fabriek van morgen. Voor mensen die begrijpen dat kennis niets betekent zonder de toepassing ervan en ondervinding de beste leermeester is. Smart Network brengt daarom mensen samen die vanuit de praktijk en met kennis van zaken anderen kunnen inspireren en co-creëren. Zo kunnen ze samen groeien en bouwen aan nieuwe processen en methodes om slimmer te produceren.

INSPIREREN, CO-CREËREN EN GROEIEN

SN logo circles neg.png

Smart Network helpt fabrieksleiders bouwen aan de juiste fundamenten zodat ze wendbaar zijn voor wat komt. Het Darwinisme geldt immers ook voor de fabriek van morgen. De ontwikkelingen in de industrie gaan razendsnel en wie daarvoor openstaat kan erop inspelen. En daar moeten in de eerste plaats de medewerkers klaar voor zijn. Laat het duidelijk zijn: de echte toekomst van de industrie ligt bij bekwame, gemotiveerde mensen. Zij ontwikkelen immers slimmere productiemethodes en efficiënte logistieke processen. En vooral, zij motiveren hun (toekomstige) collega’s.

EXPERTISE EN MOTIVATIE VAN MEDEWERKERS

SN logo circles neg.png

Smart Network gelooft dus in samenwerking. Tussen mensen in fabrieken en tussen fabrieken onderling. We bieden fabrieksleiders een platform voor netwerking, kennisdeling en collectieve kennisontwikkeling. Want wie kennis en ervaring wil delen, kan ook zijn eigen efficiëntie vermenigvuldigen.

SAMENWERKEN LOONT

Slimme fabrieken
delen hun kennis

en middelen.

ONZE UITDAGING

SN logo circles neg.png

Smart Network wil de maakindustrie in België zien slagen en houdt daarom rekening met de volledige context. In een internationale markt moet men werken aan een competitief beleid op vele vlakken: de logistieke en facilitaire onderbouw, het energiebeleid, slimme en kwalitatieve productieprocessen,… en het zullen vooral de mensen zijn die de toekomst van de maakindustrie zullen waarmaken. Daar ligt net onze sterkte. 

Wij geloven dat de slimme fabriek haar ware kracht toont in de manier waarop ze investeert in haar medewerkers. Wanneer we voor onze mensen de
juiste werkomstandigheden creëren en rekening houden met hun globale context - namelijk de levenskwaliteit, de verankering van onze fabrieken in de omgeving, hun groeikansen - dan zal men ook als fabrieken wendbaarder, duurzamer en winstgevender zijn…

 

Om dit te realiseren kunnen bedrijven niet anders dan samenwerken - onderling maar ook met de beleidsmakers. En die samenwerking moet concreet ingebed zijn in de praktijk. De toekomst van de maakindustrie in een globale markt ligt daarom in doorgedreven lokale samenwerking. Enkel door de lokale slagkracht te vergroten en middelen te combineren kan men immers het hoofd bieden aan de internationale uitdagingen. En we willen die verantwoordelijkheid samen mét de bedrijven opnemen.

WAT?

Leer- en groeiplatform waar de Vlaamse maakindustrie zich via lokale kennisdeling en netwerking wederzijds kan versterken.

WAAROM?

Slimme fabrieken staan open voor verandering om zo hun klanten en de industriële trends te kunnen volgen. Ze gaan op lange termijn samenwerken, best practice delen en via innovatieve co-creatie snel en efficiënt innoveren om zo hun toekomst duurzaam zeker te stellen.

WIE?

Een cluster fabrieken uit een specifieke industrietak gaat, onder begeleiding van Lean Lead en met de steun van beleidsmakers, kennisinstellingen en onderwijs, samenwerken.

SLIMME FABRIEKEN

Het Smart Network zet vol in op de 4de industriële revolutie met innovatie op vlak van Technology, Digitalisation, Supply Chain, Lean Production en Smart People@Work. We leggen hierbij de focus op wderzijdse succesverhalen. Door netwerking, middelen en kennisdeling verhogen de slimme fabrieken hun concurrentiekracht en verstevigen ze hun verankering in de regio.

Slimme fabrieken verhogen hun concurrentiekracht en
verstevigen hun regionale verankering
.

bottom of page