top of page

Maintenance Team @ Bosch

Mei 2019

6 maintenance.png

Het hanteren van een gestructureerde aanpak in maintenance is van groot belang. Daarom deelden de SN bedrijven hun Asset- & Maintenance aanpak en methoden in onze leergroep. Tijdens deze samenkomst werd daarom ook veel aandacht besteed aan voorwaarden voor succesvolle implementatie. Niet alleen de ‘harde’, maar ook de ‘hardnekkige’ kant krijgt veel aandacht.

 

Bosch heeft als gastbedrijf hun kennis en inzichten gedeeld voor het effectief en efficiënt oplossen en voorkomen van storingen en problemen gedeeld. Ook hoe je collega’s kan betrekken en motiveren was een aandachtspunt . Uiteraard speelt inbedding van de RE of ME in de organisatie een belangrijke rol. Hierbij kwamen methoden voor Root Cause Analyse (RCA), Reliability Centred Maintenance (RCM) en predictive maintenance aan bod.

Dankzij het delen en samenwerken kunnen Smart Network deelnemers “kampioen” worden in aanpak,  methoden en in het ondersteunen van teams bij het kritisch analyseren van vraagstukken en het zoeken naar creatieve oplossingen.

bottom of page