top of page

QRM Masterclass @ PROVAN
April 2022

Het continue verbeteren van je productiesysteem 

‘Flow denken’ is de basis van elk productiesysteem en kan voor elk maakbedrijf het verschil maken. De klant eist steeds meer flexibiliteit, maatwerk, snelle levertijden etc., en dat aan concurrentiële prijzen. Vele bedrijven moeten hiervoor strategische keuze maken. Echter de complexiteit en snelheid van verandering maakt dit zeer uitdagend. Pascal Pollet van Sirris leerde ons dat we complexe problemen steeds eerst moeten trachten te vereenvoudigen. Technieken hiervoor zijn het uitzoomen en het perspectief trachten te vergroten. Dit geeft de mogelijkheid om alternatieven te zien en een geschikte aanpak voor je uitdaging te kiezen.QRM geeft zo een ander perspectief namelijk in plaats van kosten bijvoorbeeld naar tijd te kijken de effectieve doorlooptijd in de focus te nemen.Want vaak zien we dat een doorlooptijd van weken echter maar enkele uren effectieve bewerkingstijd kent.

QRM is ervan overtuigd dat korte doorlooptijden naast vele voordelen zoals voorraadreductie , minder fouten , flexibiliteit , variabiliteit, …. en klantenbinding ook uiteindelijk tot kostenreductie 
gaat leiden. Maar net wel met behoud van alle sterktes en voordelen voor de klant zodat QRM een groeistrategie is vanuit een competitief voordeel. Daar waar lean sterk tot zijn recht komt bij high volume en low mix gaat men bij lean focussen op reductie variatie eigen aan systeem en meer nog klant variatie trachten te vermijden. Bij QRM kiest men om net wel deze klantvariatie aan te kunnen en te gaan voor low volume en high mix.  

Uiteindelijk gaat het ook over een productiesysteem met zijn eigenheid en variatie. QRM geeft aan dat het belangrijk is dat vanuit deze systeemdynamica je niet streeft naar een maximale benutting van bv 95% maar eerder voor bijvoorbeeld 80- 85% benutting gaat. Want het is net bij die laatste % dat je veel vertragingen gaan ontstaan. Denk maar een autostrade die voor 95% benut is (lees file) of 80%.

Een autoweg is naar plaats optimaal gebruikt als ze vol staat met auto’s, maar ze is enkel efficiënt in doorstroming als ze niet dichtslibt. Pas als wagens in de rijvakken voldoende ruimte hebben om te kunnen zoeken naar de snelste doorstroming (i.f.v. welke afslag ze moeten hebben, welke wagens op de snelweg komen, de snelheid per wagen...) dan zal het verkeer snel ter plaatse zijn en de capaciteit van de autoweg stijgt.Overgeplaatst naar het bedrijf betekent het in de eerste plaats dat er moest worden afgestapt van ‘het optimaliseren (m.a.w. zo vol mogelijk zetten) van de productietijd per machine. Een denkoefening: een daling van de bezettingsgraad van machines van 95 naar 90 procent geeft een verhoging van de doorstroming met 50 procent! Dit inzicht maakt dat je doorlooptijd kan halveren met meer reservetijd in je systeem te voorzien. Er wordt dus nu bij Provan over gewaakt dat de productiehoeveelheid per machine niet boven de 80 procent van haar capaciteit komt.


Verder kan je best geen enkele cel ‘onnuttig’ opgestarten om de halffabricaten ergens in een file neer te zetten. De basis blijft dat wordt opgestart in functie van de leveringsdatum en dan wordt terug gerekend. Maar gelijktijdig wordt in de bewerkingsketen een vorige cel pas opgestart als bij het beëindigen van haar productie de volgende cel er kan aan verder werken. Dat noemt binnen QRM de ‘Polca’-werkwijze. Doordat het gaat om een ‘maaswerk’ van cellen, zal een cel dus pas worden opgestart als producten van één van de orders ergens nadien direct kunnen verder bewerkt worden. Men heeft dus geen tussenopslag meer nodig.

En tenslotte moet men ervoor voor zorgen dat grote reeksen de productieflow niet voor lange tijd kunnen lamleggen. Dus worden ook grote reeksen opgedeeld in kleine reeksen en wordt gezorgd dat deze kleine reeksen niet telkens in tussenstock worden genomen, maar direct naar de volgende cel vertrekken (wat kan want ze wordt pas opgestart als er ruimte is in die volgende cel). Doordat er geen tussenstocks staan wordt de ‘work in process’ verminderd. Doordat machines niet ellenlang bezet worden, is er plaats voor rushorders. Dat worden gewone orders die permanent tussen de andere worden geschoven en zoals de andere snel door het systeem lopen. Dat systeem zorgt er vooral voor dat er meer orders sneller dan vroeger door het geheel lopen. Er ontstaan geen wachtrijen bij de ene werkpost, terwijl een achterliggende of nevenliggende werkpost onderbelast wordt.
 

Tot slot is het effect van kantoorprocessen onderschat. Net hier wil QROC verbeteren door met het team op het total proces te werken maar wel in functie van de klant( segmenten). Het fysisch samenzetten is vaak al een eerste stap met een groot effect op de doorlooptijd (tot 50%) nog niet te spreken op de vergrote betrokkenheid , fierheid en werkplezier. QRM wil met QROC teams meer betrokkenheid , zelfstandigheid , samenwerking en balancering in de organisatie brengen door de Top down & functioneel gericht  te vervangen door teamwerking.  Bijkomend wil QRM weg van specialisten en inzetten op multi functionele teams die in een cel samenwerken en met elkaar zorgen voor een snelle doorlooptijd voor de klant. 
 

Namiddag konden we  Provan, factory of the future en hun succesvolle QRM praktijkvoorbeelden ontdekken. Provan biedt totaaloplossing aan voor laswerk, laser-en plaatbewerking, profielbewerking of assemblage, en dit zowel voor staal, inox als aluminium. Hiervoor hebben ze de juiste technologie en de juiste mensen in huis! Meer nog binnen de wereld van de toeleveranciers onderscheidt PROVAN zich met kleinere series met een grote variatie én in korte doorlooptijden. PROVAN dankt deze kwaliteiten aan een unieke productiestrategie: Quick Response Manufacturing. Provan wil zich onderscheiden van zijn concurrenten door het aanbieden van zeer korte levertijden. De gangbare ‘Lean Manufacturing’ gericht op reductie van verspilling en eliminatie van kosten - kosten gedreven productie - is dan niet meer voldoende.De ‘Quick Response Manufacturing’-filosofie (QRM) - doorstroming gedreven produceren - is wel een antwoord. QRM is een strategie doorheen de ganse organisatie met de focus op doorlooptijd verkorting. Ze leggen de focus op “tijd” in plaats van op “kosten” met een globale Total Cost of Ownership verlaging als gevolg. In een zogenaamde QRM-cel worden de machines die nodig zijn om de verschillende opdrachten uit te voeren fysisch samengebracht. Hierdoor worden wachttijden geëlimineerd en doorlooptijden tussen het in productie nemen en het afleveren worden verkort. Provan blijft ook continue inspanningen leveren om alle aspecten op gebied van business, product en productie te vernieuwen, te verbeteren en te optimaliseren. Als doorwinterde ‘Fabriek van de Toekomst’ is de uitrol van de strategie meer matuur geworden op vlak van technologie, digitalisering en productie.

bottom of page