top of page

FOF Technologie Roadmap 
Najaar 2018

Screen Shot 2018-11-30 at 12.44.17.png

Het SPN heeft gekozen om een "Best Practice Roadmap/Projectcharter" uit te werken. Zo een roadmap is zeer zinvol om de neuzen in dezelfde richting te krijgen en de gezamenlijke focus te bepalen. Door deze basis vast te leggen neemt  men als netwerk ook meer concrete stappen, bewaart men het overzicht, werkt men inhoudelijk gerichter en dieper en krijgt men meer inzicht in de nood naar hulp of ondersteuning. En door vervolgens de Gemba te betrekken met deze doelstellingen kan men in het bedrijf zelf van een snellere praktische omzetting spreken.

bottom of page